Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
Titlu proiect: IES – Inovare în Economia Socială
Cos SIMS proiect: 127700

Ai citit ultimul articol din blog?

CPT Cursuri – Body

CPT Cursuri - Body
Data de început:
Total ore: h
Preț curs: lei
Data finalizare înscrieri:
CPT Cursuri - Body
Data de început:
Total ore: h
Preț curs: lei
Data finalizare înscrieri: