Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
Titlu proiect: IES – Inovare în Economia Socială
Cos SIMS proiect: 127700

Ai citit ultimul articol din blog?
|
Blog

Blog

Te salut, eu sunt Elena Anne-Marie, fondator Floristas Events și consider acest blog un Jurnal, unde am sa-ți las file din povestea noastră.
Așa cum spuneam mai devreme, Floristas Events este sinergia perfectă dintre flori, frumos și antreprenoriat în acest domeniu.
Astfel, eu o sa-ți scriu aici, despre toate cele de mai sus. Practic te voi purta cu noi în toată activitatea noastră.

XoXo Elena Anne-Marie

Cum realizez conceptul unui eveniment?
Conceptul unui eveniment este linia armonică de la care pornește...
Despre timp și organizare în calitate de wedding florist
Scriu aceste rânduri și îmi amintesc cum au fost primele...