Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
Titlu proiect: IES – Inovare în Economia Socială
Cos SIMS proiect: 127700

Ai citit ultimul articol din blog?
|
Portofoliu

Anna & Ralph

Sarah & Beni

Mădălina & Ion

Eszter & Radu

Carmen & Fabien

Sara & Andrei

Egle & James

Deea & Norbi

Alexandreea & Shane